Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


ak:h3:02

02. Wat is CBD?

Component Based Development, Ontwikkeling voor en met hergebruik.

CBD is een aanpak van systeemontwikkling waarbij een informatiesysteem, door constructie en assemblage van componenten op een productielijn, van de band rolt.

Daarbij wordt in ieder stadium van het ontwikkelingsproces gestreefd naar hergebruik.
Indien nodig kunnen componenten extern worden aangekocht en “just-in-time” worden geïntegreerd.

ak/h3/02.txt · Laatst gewijzigd: 2013/10/12 13:21 (Externe bewerking)