Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


ak:h3:05

05. Welke richtlijnen zijn er voor het toewijzen van gegevenstypen, interfaces en services aan componenten?

Tijdens het toewijzen van gegevenstypen, interfaces en services aan componenten moet worden gestreefd naar een minimale koppeling tussen de componenten en een maximale cohesie van functies en gegevens binnen een component.

Koppeling is de mate waarin twee componenten van elkaar afhankelijk zijn.

Cohesie (samenhang) is de mate waarin elementen in een component functioneel met elkaar verbonden zijn.
Functioneel sterk aan elkaar gerelateerde businesstypen met de services die deze typen beheren, worden in één component gestopt.

Het is belangrijk om de signatuur van de services zo dun mogelijk te houden, dwz. importeer en exporteer alleen die objecten die nodig zijn.
Dit reduceert de koppeling tussen de consument en de component.

ak/h3/05.txt · Laatst gewijzigd: 2013/10/08 08:54 (Externe bewerking)