Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


ak:h3:08

08. Waarin zitten de kracht en de nadelen van CBD?

Hoewel CBD vanwege het hergebruik van aanwezige componenten vaak onder het mom van tijd- en kostenbesparingen wordt aangeprezen, zit de kracht ervan vooral in de toegenomen flexibiliteit van de met componenten samengestelde systemen.
Deze flexibiliteit kan alleen bestaan als toegepaste componenten binnen een duidelijk afgebakend functioneel gebied zoveel mogelijk onafhankelijk kunnen functioneren.
Kernbegrip is daarbij: encapsulatie: Gebruikers van een component hebben alleen te maken met de interface van data component, de interne werking is afgeschermd van de buitenwereld en doet voor de gebruiker verder niet ter zake.
Bij wijzigingen van het systeem wordt idealiter alleen de interne werking van relevante componenten aangepast en kunnen gebruikers onveranderd gebruik blijven maken van gewijzigde componenten.

De roep om flexibele en beheersbare systemen impliceert niet alleen een expliciete aandacht voor kennis, maar bij voorkeur ook een juiste toepassing van component based development (CBD).

Tegelijkertijd zitten hier ook de knelpunten van componentsoftware…
Forse inspanningen zijn nodig om deze wijze van softwareontwikkelingen in de organisatie te organiseren.
De belangrijkste attentiepunten daarbij zijn zorg voor een geslaagde softwarearchitectuur, de zorg voor tools op basis waarvan componentensoftware kan worden gebouwd, en de zorg voor aanpassingen in de menselijke organisatie waarmee de hele realisatie moet worden geschraagd.

ak/h3/08.txt · Laatst gewijzigd: 2013/09/27 10:19 (Externe bewerking)