Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


ak:h3:09

09. Waarom is ontwikkelen van een hergebruikbaar component vaak complexer dan dezelfde functionaliteit binnen een specifiek systeem?

Het ontwikkelen van een herbruikbaar component is complexer.
Dit komt ten eerste door de grotere generiekheid en ten tweede omdat de toekomstige toepassingen van het component niet bekend zijn.
Dit laatste leidt ertoe dat het onmogelijk is het component binnen alle mogelijke systemen waarin het gebruikt wordt, te testen.

Op grond van de grotere complexiteit bij de ontwikkeling van een component kan verondersteld worden, dat de betrouwbaarheid van een herbruikbaar component initieel minder groot is dan de kwaliteit van dezelfde functionaliteit wanneer deze niet als herbruikbaar component word geïmplementeerd.

Herbruikbare componenten <> verschillende systemen <> grotere gebruiksintensiteit <> grotere onderhoudsintensiteit

Openstaande problemen:

  • Hoe maken we componenten aan die zo goed mogelijk kunnen worden hergebruikt?
  • Hoe bepalen we de “optimale” fijnmazigheid van componenten?
  • Hoe moeten systemen van componenten worden getest?
ak/h3/09.txt · Laatst gewijzigd: 2013/09/27 13:00 (Externe bewerking)